همکاران ما

محمد پورفائز
مدیر عامل و بنیانگذار الوبورس
حمزه امجدیان
مدیر توسعه الوبورس
زهرا قادری
مدیر بازاریابی
عاطفه آهنگر
کارشناس تحلیل
رامین پارسایی
پشتیبانی
حسن گنجی
Back-end
آرمان موسوی
Back-end
آرمان دانش
Front-end
علی مرعشی
Developer
کسرا خاکسار
Developer