مطالب / بایگانی برچسب «مقایسه با شاخص»

در این دو درس شما دوره پیشرفته استفاده از الگوریتم های هوشمند ، مقایسه با شاخص و ورود و خروج نقدینگی را در بازارهای مالی آموزش خواهید دید.

ادامه مطلب