مطالب / بایگانی دسته «تمرین و تحلیل های آموزشی نرم افزار تحلیلگر الوبورس»

تمرین آموزشی تحلیل سهم های حتاید ، شاوان ، شخارک ، کالا ، شلعاب ، کبافق ، تپکو با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش سهم های حتاید ، شاوان ، شخارک ، کالا ، شلعاب ، کبافق ، تپکو و روند حرکتی سهم برای کاربران ارائه داده شده است.

ادامه مطلب

تمرین آموزشی خرید و فروش در بازار آتی دو طرفه و استقراضی و نحوه سیگنال گیری از طریق نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش شما به راحتی میتوانیم در تمامی تایم فریم هایی که میتواند در بازار آتی پوزیشن دریافت کنیم ، به راحتی از طریق نرم افزار تحلیلگر الوبورس با امنیت خرید و فروش و سود سازی کنیم

ادامه مطلب

تمرین آموزشی تلفیقی ، روانشناسی خرید در نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده ، عملکرد حقیقی حقوقی و شاخص سهم به همراه تحلیل مثالی سهم های دالبر ، قشرین , ذوب ، شیران ، خاذین ، خودرو با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش شما با قدرت میتوانید از سهم ها سود بگیرید ، تشخیص دهید بعد از افزایش سرمایه آیا زمان ورود است یا خیر ، میتوانید عملکرد حقیقی و حقوقی و شاخص را بر روی سهم بررسی کنید و میتوانید سود ایده آل به یک عملکرد و امنیت خاطر را برای خود فراهم بسازید . همچنین در این آموزش …

ادامه مطلب

تمرین آموزشی تحلیل روند شاخص کل با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش شاخص کل روند حرکتی سهم برای کاربران ارائه داده شده است.

ادامه مطلب

تمرین آموزشی تحلیل سهم های دالبر ، لابسا , فبیرا ، کسرا با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش سهم های دالبر ، لابسا , فبیرا ، کسرا و روند حرکتی سهم برای کاربران ارائه داده شده است.

ادامه مطلب