مطالب / بایگانی دسته «تحلیل بنیادی»

نرخ ها با استفاده از متغیر های کلان اقتصادی وهمچنین روش های بنیادی به منظور تعیین ارزش ذاتی دلار محاسبه شده است.

ادامه مطلب