مطالب / بایگانی دسته «آموزش کار با نرم افزار الوبورس»

درس دوم نحوه استفاده از الگوریتم و تحلیل سه زمانه به شما آموزش داده خواهد شد . الگوریتمی که با استفاده از میانگین حرکتی حقیقی ، حقوقی و شاخص گروه میتواند یک هدف ایده آل برای شما و یک روند عالی را پیش بینی کند. دانلود کلیپ

ادامه مطلب

درس اول آشنایی با اجزا و محیط نرم افزار تحلیلگر الوبورس میباشد . دانلود کلیپ

ادامه مطلب