کروی

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/03/09 مشاهده

سخاش

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/03/03 مشاهده
Card image cap

تحلیل بنیادی شرکت پاکدیس (غدیس)

نوع پست: عمومی
نویسنده: عاطفه آهنگر
شرکت پاکدیس به منظور بهره برداری مناسب و مفید از محصولات کشاورزی منطقه....
1402/03/02 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 75درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی الوبورس
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/31 مشاهده

غدیس

بازدهی: 50درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی الوبورس
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/31 مشاهده

غپینو

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/24 مشاهده
Card image cap

تحلیل بنیادی شرکت پارس مینو (غپینو)

نوع پست: عمومی
نویسنده: عاطفه آهنگر
گروه صنعتی مینو از سال ۱۳۳۸ با تاسیس شرکت پارس مینو پا به عرصه گذاشت،....
1402/02/24 مشاهده

قنیشا

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/24 مشاهده
سیگنال ویژه اختیار ویژه
بازدهی: حداکثر یک ماهه 129درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی الوبورس
دسته: اختیار
1402/02/23 مشاهده