مطالب / بایگانی ماه «مهر 1399»

پتروشیمی زاگرس بزرگ ترین متانول ساز کشور در شهریور ماه ۷۳۳ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد افزایش یافته است.نرخ فروش متانول صادراتی شرکت در شهریور ماه حدودا ۱۸۱ دلار به ازای هرتن است.با فرض دلار ۲۲ هزار تومانی و نرخ متانول ۱۹۰ دلاری به ازای هر تن پیش بینی می شود این شرکت بتواند۲۰۵۶۳ ریال به ازای هر سهم در سال۹۹ سود محقق سازد.

ادامه مطلب

تحلیل بنیادی شرکت نفت سپاهان

ادامه مطلب

بررسی عملکرد ۶ ماهه ابتدایی سال۱۳۹۹ شرکت سیمان دورود

ادامه مطلب

تحلیل بنیادی شرکت سیمان دورود در ۶ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش در مقدارتولید،۱۷ درصد افزایش در مقدار فروش و۶۹ درصد افزایش در نرخ فروش را داشته است.  

ادامه مطلب