مطالب / بایگانی ماه «اردیبهشت 1399»

تمرین آموزشی تحلیل سهم های حتاید ، شاوان ، شخارک ، کالا ، شلعاب ، کبافق ، تپکو با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش سهم های حتاید ، شاوان ، شخارک ، کالا ، شلعاب ، کبافق ، تپکو و روند حرکتی سهم برای کاربران ارائه داده شده است.

ادامه مطلب

با آموزش یک اسیلاتور دیگر در خدمت شما هستیم این اسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سالهای 1950 زندگی میکرده ابداع شده ورودی های این اسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند لذا ورودی های آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد. استوکاستیک stochastic به چه معناست؟ یعنی نوسانگر که مثل یک دماسنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اسیلاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را مشخص کنیم.این اسیلاتور در بین محدوده …

ادامه مطلب